Knappt 2 dygn gamla, börjar redan se personligheter och har gått upp omkring 50 gram sedan födseln.